Het programma van Zininalmen

De laatste bijeenkomst van dit seizoen vindt plaats op zondag 15 april.

Het programma van Zin in Almen begon op zondag 8 oktober, over zorg voor mensen en op 19 november over inspiratie door de natuur, aan de hand van een sprookje van Andersen. Op 21 januari werden liederen uit Schubert's ‘Winterreise’ vertolkt. Daarna vond er op 18 februari 2018 een bijeenkomst plaats gewijd aan zorg voor dieren. En op zondag 18 maart werd een spannend verhaal verteld in het thema ‘maatschappij en ethiek’. Een kort verslag van die bijeenkomsten vindt u op de NIEUWS-pagina.