Het programma van Zininalmen

Zondag 20 januari 2019:
Schuberts levensreis, langs hoop en vrees

De veertien liederen in de cyclus ‘Schwanengesang’, die Franz Schubert aan het einde van zijn korte leven toonzette, staan voor een breed pallet aan emoties. Die reiken van onherstelbaar verlies, bestaansangst tot innige tederheid; van doorvoelde pijn tot schertsende noten